Bij de Fiduciaire Roquet zijn er geen « grote » of « kleine » klanten…

Wie u ook bent, welke « omvang » u ook heeft, de Fiduciaire Roquet is zonder twijfel uw geprivilegieerde partner. Onze filosofie is dat alle klanten met dezelfde interesse en hetzelfde professionalisme worden benaderd. Het spreekt voor zich dat wij u vertrouwen en transparantie vragen zodat wij « in goede en kwade dagen » aan uw zijde kunnen staan.

Van particulier tot multinational

Onze diensten op het vlak van accountancy en fiscaal advies richten zich tot de volgende economische actoren:

  • Een burgerlijke of handelsvennootschap met handelsvorm naar Belgisch recht
  • Een Belgisch filiaal van een burgerlijke of handelsvennootschap met handelsvorm naar buitenlands recht
  • Een natuurlijk persoon, zelfstandige of onder statuut van bedrijfsleider, Belgisch ingezetene of niet-ingezetene
  • Een particulier (werknemer, gepensioneerde, rentenier, …), Belgisch ingezetene of niet-ingezetene
  • Belgische en internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

In België en de rest van de wereld

Dankzij de ervaring die hij opdeed in een internationaal fiscaliteitskantoor, zijn François-Xavier Roquet en zijn medewerkers in staat om elke klant die vanuit België naar het buitenland of vanuit het buitenland naar België wenst te groeien, te begeleiden en te oriënteren, zowel intern in België als op het vlak van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten door België.

De klanten van Fiduciaire Roquet zijn actief in vele sectoren, zoals daar zijn: handel, industrie, diensten aan bedrijven en particulieren, vrije beroepen (arts, tandarts, kinesitherapeut, notaris, advocaat) en immobiliën, zonder daarbij de non-profitsector (vzw, internationale vzw, stichting, …) te vergeten die steeds belangrijker wordt.

Al deze actoren voeren hun activiteiten uit als eenmanszaak, of in de vorm van een KMO (Kleine en Middelgrote Ondernemingen) en nationale en internationale groepen, familiale of beursgenoteerde bedrijven, die vertrouwen hebben gesteld in Fiduciaire Roquet voor hun Belgische vestiging.

De afgelopen jaren heeft Fiduciaire Roquet bijvoorbeeld een gerenommeerd en kwalitatief buitenlands, en vooral Frans, clientèle weten te overtuigen, waar velen van de « Big Four » jaloers op kunnen zijn. Fiduciaire Roquet is voor deze klanten een echte vertrouwenspartner geworden en een essentiële schakel op boekhoudkundig, fiscaal en sociaal vlak en voor wat het vennootschapsrecht betreft.

Onze missie

Fiduciaire Roquet biedt u onder ander de volgende verschillende diensten aan:

Opstart van een onafhankelijke activiteit et oprichting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Fiscaliteit

Boekhouding

Fiscaal advies

Accountancy

Recht