Wat u ook doet of wil doen, Fiduciaire Roquet staat aan uw zijde…

Fiduciaire Roquet sluit niets of niemand uit, wij staan voor u klaar! In welke sector u ook actief bent, wij zorgen voor u en uw “business”.


Zelfs als we een aantal voorkeursdomeinen hebben, verzekeren we u een gepersonaliseerde en aangepaste begeleiding op basis van uw activiteit en uw organisatie, als eenmanszaak en als vennootschap, in elk van de volgende sectoren.

Handel

Onze expertise op dit gebied is vrij breed en gaat van lokale handel tot internationale handel in even diverse als gevarieerde activiteiten: elektrisch, computer-, medisch, paramedisch en esthetisch materiaal, farmaceutische producten, kozijnen, luiken en fotovoltaïsche panelen, bouwmaterialen en -gereedschap, automotive, kleding, meubilair en decoratie, brandstofpompen, hotels en huisjes, luxe-restaurants.

Vrije beroepen

Dankzij onze ervaring van meer dan 20 jaar, vormen de vrije beroepen uitgeoefend als eenmanszaak of in vennootschapsvorm een van de specialismen die wij bijzonder goed kennen: advocaten, notarissen, architecten, kinesitherapeuten, apothekers, psychologen, verpleegkundigen en vooral huisartsen en specialisten, tandartsen en orthodontisten.

Industrie

Naast de « handelaars », begeleidt Fiduciaire Roquet ook heel wat « producerende » klanten en buitenlandse groepen, voornamelijk Franse, die actief zijn in dezelfde domeinen: elektrisch, computer-, medisch, paramedisch en esthetisch materiaal, farmaceutische producten, kozijnen, luiken en fotovoltaïsche panelen, bouwmaterialen, kleding, producten voor lichaamsverzorging, meubilair en decoratie, afvalverwerking en R&D-bedrijven uit verschillende toonaangevende sectoren.

Immobiliën

La Fiduciaire Roquet accompagne depuis plus de 20 ans de nombreux acteurs du secteur : constructeurs, corps de métiers, promoteurs immobiliers, investisseurs et agences immobilières, mais aussi de nombreuses sociétés patrimoniales détenues par des particuliers, familles et groupes nationaux et étrangers. Son expertise s’étend dans les divers aspects de leur vie quotidienne que sont notamment les impôts directs, la TVA, le droit des sociétés.

Services

Fiduciaire Roquet begeleidt al meer dan 20 jaar talloze spelers in de sector: bouwbedrijven, beroepsverenigingen, projectontwikkelaars, investeerders en makelaars, evenals verschillende patrimoniumvennootschappen die eigendom zijn van particulieren, families en nationale en buitenlandse groepen. Onze expertise strekt zich uit tot de verschillende aspecten van hun dagelijks leven, meer bepaald met betrekking tot de directe belastingen, de btw en het vennootschapsrecht.

Non-profitsector

Samen met de vrije beroepen en de immobiliën, vormt de non-profitsector een van onze grote niches: de Belgische en internationale verenigingen zonder winstoogmerk zijn dagelijkse kost voor ons en we bieden hen een dienstverlening aan in het Nederlands en in verschillende vreemde talen (Frans, Engels, Spaans, Italiaans).

Natuurlijke personen, particulieren en renteniers, ingezetenen en niet-ingezetenen

Nauw verbonden met de immobiliënsector begeleiden we ook bijzonder veel natuurlijke personen, ingezetenen en niet-ingezetenen, in alle aspecten van hun privéleven en in de organisatie van hun patrimonium, zowel privé als professioneel, of het nu om eenmanszaken dan wel om burgerlijke of handelsvennootschappen of stichtingen gaat.

Onze missie

Fiduciaire Roquet biedt u onder ander de volgende verschillende diensten aan:

Opstart van een onafhankelijke activiteit et oprichting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Fiscaliteit

Boekhouding

Fiscaal advies

Accountancy

Recht