Boekhouding, fiscaliteit en consultancy

Het team experten van Fiduciaire Roquet begeleidt u op elk vlak met fiscaal advies en accountancy. Ongeacht het domein en onder alle omstandigheden, bieden we u een duidelijk en eenduidig advies over elke « goede tip » die u ergens gehoord of gelezen heeft.

Opstart van een zelfstandige activiteit en oprichting van bedrijven, verenigingen en stichtingen

 • Oprichting van bedrijven, verenigingen en stichtingen: bijstand, nalezen van statuten, wettelijk financieel plan en indien nodig doorverwijzing naar een gespecialiseerd advocaat, een notaris en een bedrijfsrevisor
 • Financieel plan, overzicht van banen en middelen en cashflow tabel
 • Interne notities over de oprichting en liquidatie van bedrijven (rechten en plichten)
 • Optimalisatie en advies over het aan te nemen statuut: eenmanszaak versus vennootschap
 • Hulp bij het opstellen van het businessplan en dashboards om een bankkrediet te verkrijgen

Boekhoudkundige bijstand – NIEUW: DEMATERIALISATIE

 • Uitwerking en aanpassing van het boekhoudkundig plan aan de noden
 • Organisatie, uitvoering en supervisie van de algemene en analytische boekhouding bij ons op kantoor of bij de klant
 • Creatie van een gedematerialiseerd boekhoudsysteem met het genereren van bijgevoegde boekhouddocumenten in “pdf” -formaat (verkopen, aankopen, bankafschriften) via de cloud, in de software van de fiduciaire
 • Gebruik van « coda’s » (bankafschriften)
 • Creëren van gateways tussen het ERP of het commerciële beheerprogramma en de boekhoudsoftware, digitaal genereren van verkoopfacturen
 • Training en opleiding van de interne boekhoudafdeling van de klant, met optionele dematerialisatie via de cloud, in de software van de fiduciaire
 • Vaststelling van de jaarlijkse balans of exploitatierekening en de daarbij horende bijlagen
 • Voorbereiding van jaarrekeningen in NBB-formaat (compleet of verkort diagram)
 • Het bijhouden van de juridische boeken (inventaris en centralizers)
 • Periodieke monitoring, controle en jaarlijkse afsluiting van de interne boekhouding
 • Rapportering op basis van specifieke tabellen, intern voor het bedrijf
 • Vaststelling van tussentijdse boekhoudsituaties en dashboards
 • Advies op het vlak van boekhoudkundige organisatie (overgang van een algemene boekhouding naar een analytische boekhouding, informatisering, gateway tussen commercieel beheer en algemene boekhouding, voorraadbeheer, …)
 • Advies en bijstand tijdens de audit of interne controle binnen de groep
 • Balansanalyse (doelondernemingen), interne en externe audit, bedrijfswaardering
 • Hulp bij het opstellen van financierings- of subsidiedossiers en onderzoeken

Accountancy – wettelijke missies

 • Audit en aanpassing van boekhoudingsdocumenten
 • Controle van de jaarrekening
 • Bijstand en vertegenwoordiging van de businesspartners in hun controlerecht
 • Bedrijfstransformatie op juridisch correcte wijze
 • Bedrijfsfusie of -splitsing
 • Bedrijfsliquidatie
 • Certificering van subsidiedossiers met het oog op inning van de premies

Fiscaliteit

 • Ondersteuning bij de registratie en uitschrijving van het bedrijf bij de BTW-afdelingen
 • Opstelling van btw-aangiftes, intracommunautaire listings, Intrastat-aangiftes en jaarlijkse lijst van btw-plichtige klanten
 • Opstelling van belastingaangiften voor bedrijven (Ven. B. of BNI/Ven.), vzw’s (RPB) of eenmanszaken (PB, BNI-PB en buitenlandse expat kaderleden)
 • Opstelling van de fiscale fiches 281.20 et 281.50 en roerende voorheffing op dividenden, rentes en royalty’s
 • Opstelling van salarisstructuren voor bedrijfsleiders en aangiften van bedrijfsvoorheffing
 • Vertegenwoordiging en verdediging van de belastingplichtige bij de belastingdienst en, indien nodig (bij een rechtszaak), doorverwijzing naar een gespecialiseerd fiscaal advocaat

Fiscaal advies

 • Optimalisatie van de aangifte van de personenbelasting op het vlak van belastingaftrek (werkelijke uitgaven, aftrekbare kosten, personen ten laste, …) en toepassing van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting (belastingheffing of vrijstelling in functie van hun aard en herkomst)
 • Planning en globale belastingoptimalisatie voor eenmanszaak versus vennootschap: stap naar een vennootschap, overdracht van handelsfondsen en goodwill, salarisstructuur, dividendbeleid, btw-aspecten en registratierechten
 • Reorganisatie en totale belastingoptimalisatie van bedrijven of groepen van bedrijven op het gebied van vennootschapsbelasting (verkoop, liquidatie, terugkoop van eigen aandelen, fusie, splitsing), van BTW (aftrekbaarheid, btw-eenheid) en registratierechten
 • Elk belastingadvies met betrekking tot het dagelijkse beheer van uw activiteiten en tot de realisatie van uw specifieke of eenmalige projecten

Recht

 • Advies en bijstand op het gebied van vennootschapsrecht en bijkomend ook sociaal en handelsrecht, met doorverwijzing naar een gespecialiseerd advocaat
 • Hulp bij het opstellen van de notulen van algemene vergaderingen en de raad van bestuur van bedrijven:
  • goedkeuring van de jaarrekening
  • wettelijke benoemingen en ontslagnemingen
  • overdracht van de maatschappelijke zetel
  • nalezen van projecten met notariële akten
 • Ondersteuning bij het opstellen van overeenkomsten op het vlak van de overdracht van handelsfondsen, de overdracht van aandelen van leden of gewone aandelen, huurovereenkomsten en leningen

Sectoren

De klanten van Fiduciaire Roquet oefenen hun activiteiten uit in zeer uitlopende sectoren…

Nationale en internationale handel

Vrije beroepen (arts, tandarts, kinesitherapeut, notaris, advocaat, enz.)

Industrie

Immobiliën

Non-profitsector (vzw, internationale vzw, stichting, …)

Natuurlijke personen, particulieren en renteniers, ingezetenen en niet-ingezetenen