Meer dan 25 jaar nationale en internationale expertise

Kwaliteit – Snelheid – Nabijheid

Van « winstgevend » tot non-profit

Van particulier tot multinational

Accounting and fiscal advice

De Fiduciaire Roquet in enkele woorden

  • een kantoor voor accountancy en fiscaal advies, opgericht door François-Xavier Roquet, Master in economie en fiscaal management, accountant en belastingconsulent gecertifieerd door het IAB, met meer dan 25 jaar ervaring in Belgische en internationale fiscaliteit en op het vlak van boekhoudkundige organisatie van bedrijven,
  • 20 zeer loyale professionals, zowel jonge als ervaren, waaronder veel boekhouders-fiscalisten erkend door het B.I.B.F., en accountants en belastingconsulenten gecertifieerd door het I.A.B.,
  • een volledige service, rigoureus, kwalitatief en nabij, maar ook een scherp en “straight to the point” advies, gebaseerd op de meest recente juridische ontwikkelingen en handelend als een goede huisvader en tot slot, een dienstenaanbod met daarin de nieuwste tools op het gebied van communicatie, beheer, digitalisering en dematerialisatie van de boekhoudkundige en financiële omgeving van bedrijven,
  • drie vestigingen in drie centrale regio’s, Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Charleroi (Couillet) en Namen (Erpent), die het geheel van Wallonië en Brussel en zijn Franstalige en Vlaamse rand bedienen,
  • en “last but not least”, met één enkel doel voor ogen: uw fiscale en boekhoudkundige « gemoedsrust » en een enkele bekommernis: U!

Onze missie

Onze eerste missie is in de eerste plaats om een antwoord te bieden op uw bekommernissen en uw vragen en dus naar u te luisteren en u te begrijpen.

Daarna is het aan ons om stap voor stap de ins en outs van de oplossingen die voor u beschikbaar zijn uit de doeken te doen en u oordeelkundig en zonder omwegen te adviseren over de te maken keuzes.

Tot slot komt het moment om “actie te ondernemen” en “de“ oplossing die u heeft gekozen te implementeren op korte, middellange en lange termijn en u in alle sereniteit te begeleiden tijdens dit mooie en lange avontuur…

Opstart van een activiteit en oprichting van bedrijven en (internationale) vzw’s

U denkt eraan zich als zelfstandige te vestigen, u heeft over de bv gehoord, u wil een (internationale) vzw oprichten, maar u aarzelt want u heeft al veel goedbedoeld advies en tips gekregen… U wil in de eerste plaats weten of het interessant is om « de stap te zetten naar een vennootschap » en vervolgens ook meer weten over de fiscale en sociale kosten, de risico’s voor uw privéleven (patrimonium, …) en meer in het algemeen, over de te ondernemen stappen, de oprichtingskosten en de terugkerende kosten, en tot slot hoe eruit te stappen op het einde van de rit, gelukkig of ongelukkig. U wil bij de hand genomen worden in de meanderende administratieve procedures. U heeft kortom een duidelijk, precies en ondubbelzinnig advies nodig, dat van ons…

Fiscale bijstand

U bent een particulier, een rentenier, een Belgische niet-ingezetene of een zelfstandige, u beheert een vennootschap, een KMO of dochteronderneming van een groep, u bestuurt een (internationale) vzw of een stichting en u wil uw terugkerende fiscale, parafiscale en sociale taken (BTW, Intrastat, belastingaangifte, Statbel-enquêtes, sociale bijdragen, subsidies, …) toevertrouwen aan een professional om u te verzekeren van een goede afloop van deze formaliteiten en van het respecteren van de wettelijke termijnen zodat u « op uw twee oren kunt slapen ». Om preciezer te zijn wenst u een second opinion omdat u zich afvraagt of u wel al uw fiscale verplichtingen nakomt en of u in regel bent of omdat u onderworpen wordt aan een fiscale controle en de fiscus u om verantwoording vraagt. Fiscale bijstand is kortom welkom, die van ons…

Boekhoudkundige bijstand – NIEUW: DEMATERIALISATIE

Het bijhouden van de boekhouding van uw bedrijf, of het nu eenmanszaak of een vennootschap betreft, stelt u voor een uitdaging. U wil tijd winnen, u wil ze externaliseren of internaliseren op basis van analyses, u heeft al over dematerialisatie van de boekhouding en over « codas » gehoord, u heeft al overwogen om uw facturen digitaal te genereren en ze automatisch naar uw klanten te verzenden vanuit uw boekhoudprogramma. U zou uw boekhoudkundige kosten willen beperken door zelf een deel van het werk op u te nemen dankzij online toegang tot uw boekhouding en tot heldere en synthetiserende dashboards. Onze fiduciaire heeft een zekere expertise opgebouwd op dit vlak en beschikt over de meest recente, ultramoderne tools om u hierbij te helpen. Contacteer ons!

Fiscaal advies – ONZE STERKTE

Dit is vast en zeker onze sterkte en een aanzienlijke meerwaarde voor uw « business »! Of u nu een natuurlijk persoon, een vennootschap of een vereniging bent, wij willen u voortdurend kunnen adviseren bij de optimalisering van uw globale fiscale situatie en bij uw zoektocht naar de « minst belaste manier ». Of het nu gaat tussen u en uw vennootschap of vereniging of binnen uw vennootschap of vereniging, bijvoorbeeld in het kader van de bepaling van uw loonpakket, al dan niet aftrekbare kosten, huur, voordelen in natura, auteursrechten, dividenden, de « liquidatiereserve » maar ook bij « specialere » organisationele operaties (ontmanteling, holding, aandelenopties, patenten, …) en reorganisaties (Belgische of grensoverschrijdende fusie, liquidatie, …). Onze expertise en ervaring, ook internationaal, blijven onze beste troeven op dit niveau. Contacteer ons!

Boekhoudkundige expertise

Onze missie is ook om u en uw boekhouder te begeleiden bij reorganisatie-operaties die de wet voorbehoudt aan accountants, erkend door het IAB, meer bepaald op het vlak van transformatie, liquidatie en fusie. Als u klant bent bij ons, kunnen wij dit proces deontologisch gezien niet op ons nemen, maar we begeleiden u wel stap voor stap en doen hierbij beroep op onze onafhankelijke partners, revisoren, advocaten en notarissen. Daarnaast kunnen we ook een regelmatige financiële opvolging “op maat” organiseren (rapportage, begroting, situaties) en u begeleiden door het opstellen van gedetailleerde financiële rapporten (EBITDA, cash flow, …). Ook op dit vlak gaan de tools die we vandaag gebruiken om uw boekhouding bij te houden al veel verder en bieden ze reeds talrijke, onmiddellijk bruikbare oplossingen.

Recht

Het kenmerk bij uitstek van ons fiduciair kantoor, meer bepaald bij onze boekhoudkundige missies, is dat we onmiddellijk uw aandacht vestigen op verschillende wettelijke aspecten en juridische consequenties van de keuzes in uw beroepsleven en in de organisatie van uw vennootschap(pen) en de impact ervan op uw privéleven en dat van uw naasten. Wij geven u dus ook advies op het vlak van vennootschaps- en sociaal recht zodat u zeker bent de juiste keuze te maken in functie van uw situatie (familiale lasten, huwelijkscontract, …) en uw persoonlijke patrimonia (aandelen, onroerend goed, …) of dat van uw vennootschap(pen) (organisatie binnen de vennootschap, de dochteronderneming, het filiaal, …) en dit in nauwe samenwerking met uw financiële raadgevers, verzekeraars, advocaten en notarissen. Zodra een “gevoelig item” wordt gedetecteerd, zullen we u hier onverwijld van op de hoogte brengen en u beslist vervolgens over welk gevolg eraan moet worden gegeven!

Onze kantoren

Drie kantoren met een enkel team, eenzelfde spirit, een enkele manier van werken en om u te bedienen!

Brussel

Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe
(zuid-oost van Brussel)

Charleroi

Gemeente van Couillet
(zuid-oost van Charleroi)

Namen

Gemeente van Erpent
(zuid van Namen)

Getuigenissen

Bien qu’en croissance depuis de longues années, la Fiduciaire Roquet a gardé la mentalité d’une petite société familiale, où on n’a pas l’impression d’être un numéro, où le patron reste au courant des dossiers, même si pour le day-to-day, c’est un collaborateur qui s’en charge. La rigueur de travail, la prudence de comptabilisation, fait que certes, on déclare parfois plus que souhaité, mais on est tranquille. Si Mr. Roquet accepte, c’est qu’il est prêt à défendre.

David Douenias

Gérant, DCT sprl

En tant que chargée de cours dans la Section Comptabilité à l’Henallux, la collaboration avec la fiduciaire Roquet se passe toujours de manière fructueuse tant au niveau de conseils personnels dans le cadre des cours enseignés que dans le cadre des stages d’étudiants et même de l’engagement de nos étudiants comme futurs collaborateurs

Anne Rinchard

Chargée de Cours à la Haute Ecole Henallux

François-Xavier et son équipe veillent depuis plus de 18 ans maintenant à ce que la fiscalité de mon entreprise soit à la fois optimale tout en suivant rigoureusement les prescrits légaux. La “paix fiscale” est une des conditions nécessaires à la pérennité des petites et moyennes entreprises en Belgique

la paix fiscale en PME

Christian Janfils

Gérant, The Right Move SPRL

Lees meer getuigenissen

sociale netwerken

Roquet

Un plaisir d’aider Monsieur De Laveleye depuis de nombreuses années 👍

Voir plus …

Roquet

Même les super-héros (de la comptabilité) ont besoin de prendre une pause de temps en temps… 😁 Un intrus du bureau de Charleroi s’est glissé sur la photo ! 🧐

Voir plus …

Roquet

François-Xavier Roquet : “The Right Move, c’est le “right” partenaire, comme client et comme fournisseur ! 🤝 D’un côté, un ami de 30 ans, « patron sur chantier » comme moi, qui nous fait une…

Voir plus …

Roquet

💬 Alain Pierrard, collaborateur de la Team Roquet d’Erpent : “La collaboration est très intéressante avec Mme Baire et l’AISBL Construction Products Europe ! Ils sont clients depuis une dizaine d’année et la communication fut toujours…

Voir plus …

Roquet

Rencontrez François-Xavier Roquet, le Boss de la Team Roquet, ici accompagné de son fidèle bras droit, Niño, source de nombreux conseils avisés (quand il ne dort pas profondément à côté de son cher maitre 😝)…

Voir plus …

Roquet

Bienvenue à Fabian Doumont, nouveau membre comptable de la Team roquet de Charleroi ! 📝🥳   💬 « Pour la petite histoire, j’ai toujours été attiré par la comptabilité mais à la suite d’un mauvais choix…

Voir plus …

Roquet

💬📌 François-Xavier Roquet, Associé-gérant : “Décrocher l’appel de Madame Semsar est toujours un vrai plaisir tant il est agréable humainement et intellectuellement de débattre avec elle et de la conseiller dans ses nombreux projets. Que…

Voir plus …

Roquet

Remake de Roméo & Juliette devant notre bureau de Bruxelles (avec le petit Niño que l’on peut apercevoir, qui se languit d’impatience de retrouver son cher maitre)… 🤩🌹 #roquet #fiduciaireroquet #comptable #comptabilite #fiscal #fiscalite #droit…

Voir plus …

Roquet

Toujours un plaisir d’aider les équipes de DPI SPRL, même après de longues années #roquet #fiduciaireroquet #comptable #comptabilite #fiscal #fiscalite #droit #independant #freelance #societe

Voir plus …

Roquet

Cette semaine fut l’occasion pour toute la Team Roquet de souhaiter une très bonne retraite bien méritée à Véronique, collaboratrice de longue date du bureau de Charleroi ! 👏 🤝   #roquet #fiduciaireroquet #comptable #comptabilite…

Voir plus …