Meer dan 25 jaar nationale en internationale expertise

Kwaliteit – Snelheid – Nabijheid

Van « winstgevend » tot non-profit

Van particulier tot multinational

Accounting and fiscal advice

De Fiduciaire Roquet in enkele woorden

  • een kantoor voor accountancy en fiscaal advies, opgericht door François-Xavier Roquet, Master in economie en fiscaal management, accountant en belastingconsulent gecertifieerd door het IAB, met meer dan 25 jaar ervaring in Belgische en internationale fiscaliteit en op het vlak van boekhoudkundige organisatie van bedrijven,
  • 20 zeer loyale professionals, zowel jonge als ervaren, waaronder veel boekhouders-fiscalisten erkend door het B.I.B.F., en accountants en belastingconsulenten gecertifieerd door het I.A.B.,
  • een volledige service, rigoureus, kwalitatief en nabij, maar ook een scherp en “straight to the point” advies, gebaseerd op de meest recente juridische ontwikkelingen en handelend als een goede huisvader en tot slot, een dienstenaanbod met daarin de nieuwste tools op het gebied van communicatie, beheer, digitalisering en dematerialisatie van de boekhoudkundige en financiële omgeving van bedrijven,
  • drie vestigingen in drie centrale regio’s, Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Charleroi (Couillet) en Namen (Erpent), die het geheel van Wallonië en Brussel en zijn Franstalige en Vlaamse rand bedienen,
  • en “last but not least”, met één enkel doel voor ogen: uw fiscale en boekhoudkundige « gemoedsrust » en een enkele bekommernis: U!

Onze missie

Onze eerste missie is in de eerste plaats om een antwoord te bieden op uw bekommernissen en uw vragen en dus naar u te luisteren en u te begrijpen.

Daarna is het aan ons om stap voor stap de ins en outs van de oplossingen die voor u beschikbaar zijn uit de doeken te doen en u oordeelkundig en zonder omwegen te adviseren over de te maken keuzes.

Tot slot komt het moment om “actie te ondernemen” en “de“ oplossing die u heeft gekozen te implementeren op korte, middellange en lange termijn en u in alle sereniteit te begeleiden tijdens dit mooie en lange avontuur…

Opstart van een activiteit en oprichting van bedrijven en (internationale) vzw’s

U denkt eraan zich te vestigen als zelfstandige, u heeft al gehoord over de “BV”, u wil een (internationale) vzw oprichten maar u aarzelt want u heeft al heel veel goedbedoelde “tips en adviezen” gekregen. U wil dus meer weten over: de fiscale en sociale kosten, de risico’s voor uw privéleven (vermogen, …), en meer in het algemeen, over de te volgen procedure, de juridische stappen, de opstartkosten en de vaste kosten, maar ook hoe u er aan het eind van de rit kan uitstappen, gelukkig of ongelukkig. U heeft dus duidelijk en nauwkeurig advies nodig, dat van ons!

Fiscale bijstand

U bent een particulier, een rentenier, een Belg die buiten België woont of een zelfstandige. U beheert een bedrijf, KMO of dochteronderneming van een groep, u bestuurt een (internationale) vzw of een stichting en u krijgt een fiscale controle, de BTW vraagt u om verantwoording. Meer in het algemeen vraagt u zich af of u al uw fiscale verplichtingen nakomt en of u binnen de fiscale lijntjes kleurt. Fiscale bijstand is welkom, die van ons!

Boekhoudkundige bijstand – NIEUW: DEMATERIALISATIE

U bent onzeker over het bijhouden van de boekhouding van uw bedrijf als eenmanszaak of als vennootschap, u wil tijd besparen, u wil de boekhouding externaliseren of internaliseren op basis van analyses, u heeft gehoord over de dematerialisatie van de boekhouding en over “coda’s”, u overweegt uw facturen digitaal te genereren en ze automatisch naar uw klanten te versturen vanuit uw boekhoudsoftware. Uw bedrijf is gegroeid of maakt deel uit van een groep en heeft ook behoefte aan financiële monitoring (rapportering, budget, situaties) of aan gedetailleerde financiële rapporten (EBITDA, cashflow, enz.). Onze fiduciaire heeft een uitgesproken expertise ontwikkeld op dit gebied en beschikt over de nieuwste en meest geavanceerde tools om u hierbij te helpen. Neem contact met ons op!

Fiscaal advies – ONZE STERKTE

Dit is zeker onze sterkte en een aanzienlijke meerwaarde voor uw “business”! Of u nu een eenmanszaak, een bedrijf of een vereniging hebt, we streven ernaar u blijvend te adviseren over de optimalisatie van uw globale fiscale situatie en te zoeken naar “de weg van de minste belastingen”. Of het nu tussen u en uw bedrijf of vereniging gaat of binnen uw bedrijf of vereniging, bijvoorbeeld bij de bepaling van uw verloningspakket, van aftrekbare of niet-aftrekbare kosten, van huur, van voordelen in natura, van auteursrechten, van dividenden, van de “liquidatiereserve” maar ook door meer “uitzonderlijke” activiteiten van organisatie (versnippering, holding, aandelenopties, octrooien, enz.) en reorganisatie (Belgische en grensoverschrijdende fusie, liquidatie, …). Onze expertise en ervaring op het gebied van fiscaliteit, ook internationaal, blijven onze beste troef op dit niveau. Neem contact met ons op!

Boekhoudkundige expertise

Onze missie is ook om u en uw boekhouder te begeleiding in de herstructureringsoperaties die wet voorbehoudt aan accountants erkend door het I.A.B., meer bepaald op het vlak van transformatie, liquidatie en fusie. Als u onze klant bent, kunnen we wij deze operaties vanuit deontologisch oogpunt niet voor u uitvoeren, maar wij begeleiden u stap voor stap in dit proces en doen hierbij beroep op onze onafhankelijke partners, revisoren, advocaten en notarissen.

Recht

Het handelsmerk van ons fiduciair kantoor is uw aandacht te vestigen op de verschillende legale en juridische aspecten van de professionele en organisationele keuzes van uw bedrijf/bedrijven en de impact ervan op uw privéleven en dat van uw naasten. Wij adviseren u dus ook op het vlak van vennootschapsrecht en sociaal recht opdat u zeker de juiste keuze kan maken in functie van uw situatie (familielasten, huwelijkscontract, …) en persoonlijke vermogens (aandelen, immobiliën) of die van uw bedrijf/bedrijven (bedrijfsstructuur, dochteronderneming, filiaal, …) en dit in nauwe samenwerking met onze raadgevers, verzekeraars, advocaten en notarissen.

Onze kantoren

Drie kantoren met een enkel team, eenzelfde spirit, een enkele manier van werken en om u te bedienen!

Brussel

Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe
(zuid-oost van Brussel)

Charleroi

Gemeente van Couillet
(zuid-oost van Charleroi)

Namen

Gemeente van Erpent
(zuid van Namen)

Getuigenissen

Bien qu’en croissance depuis de longues années, la Fiduciaire Roquet a gardé la mentalité d’une petite société familiale, où on n’a pas l’impression d’être un numéro, où le patron reste au courant des dossiers, même si pour le day-to-day, c’est un collaborateur qui s’en charge. La rigueur de travail, la prudence de comptabilisation, fait que certes, on déclare parfois plus que souhaité, mais on est tranquille. Si Mr. Roquet accepte, c’est qu’il est prêt à défendre.

David Douenias

Gérant, DCT sprl

En tant que chargée de cours dans la Section Comptabilité à l’Henallux, la collaboration avec la fiduciaire Roquet se passe toujours de manière fructueuse tant au niveau de conseils personnels dans le cadre des cours enseignés que dans le cadre des stages d’étudiants et même de l’engagement de nos étudiants comme futurs collaborateurs

Anne Rinchard

Chargée de Cours à la Haute Ecole Henallux

François-Xavier et son équipe veillent depuis plus de 18 ans maintenant à ce que la fiscalité de mon entreprise soit à la fois optimale tout en suivant rigoureusement les prescrits légaux. La “paix fiscale” est une des conditions nécessaires à la pérennité des petites et moyennes entreprises en Belgique

la paix fiscale en PME

Christian Janfils

Gérant, The Right Move SPRL

Lees meer getuigenissen